15.12.07

Belastings U-bocht om U tegen te zeggen

Tijdens de gemeenteraad van vrijdagavond in het stadhuis van Knokke werden zoals verwacht een reeks dringende punten toegevoegd die neerkwamen op een ingrijpende verandering en verhoging van de belastingen in de badstad. Een en ander betekent een totale ommezwaai bij de meerderheid. Burgemeester Lippens zal nu toch de overheidstoelage van 100 euro per inwoner aanvaarden voor de aflossing van de schulden. In ruil daarvoor worden de forfaitarie belastingen afgeschaft, zoals de milieubelasting. In de plaats komen: een verhoogde belasting op de tweede verblijven met gemiddeld 106 euro extra en het verhogen van de opcentiemen van 1500 naar 1900. Ook de vuilniszakken slaan op met een halve euro. De maatregelen zijn volgens Lippens nodig om in de toekomst “niet in een vacuüm van belastingstructuur te vallen”. De Open VLD stemde tegen. Het Vlaams Belang stemde voor de verhoogde belasting op tweede verblijven maar tegen het verhogen van de opcentiemen voor de inwoners. Lippens meent dat de opcentiemen in de toekomst mogelijk weer naar beneden kunnen, als het volledig duidelijk is welke bruikbare belastingsmogelijkheden de Vlaamse Overheid straks overlaat. Kathleen Vander Hooft meent dat Lippens onder het mom van het afschaffen van de milieubelasting een forse belastingsverhoging doorvoert, en dan ondertussen de vervuiler in de badstad nog steeds niet betaalt. Volgens haar moeten de “werkingkosten naar omlaag en moet gewerkt worden aan gediferentiëerde belastingen".