12.12.07

Overheidstoelage "vergiftigd geschenk" volgens Lippens

Op de zopas gehouden vergadering van de kustburgemeesters hebben alle burgemeesters zich, zonder uitzondering, gekant tegen de compensatie die de Vlaamse regering aanbiedt in ruil voor het afschaffen van de forfaitaire belastingen in de gemeenten. De overheid biedt elke gemeente een eenmalige dotatie van 100 euro per inwoner aan om te gebruiken als schuldaflossing. De gemeenten komen enkel in aanmerking als ze echter vanaf 2009 zogeheten asociale of bedrijfsonvriendelijke belastingen afschaffen. De gemeenten noemen het echter een “vergiftigd geschenk”. Burgemeester Lippens zegt dat alle gemeenten in onze regio het “kado” van de overheid zullen weigeren. Met name voor Brugge gaat dat om een gigantisch bedrag waar burgemeester Moenaert “neen” moet tegen zeggen. Dinsdagavond kondigde burgemeester Lippens aan dat hij zich “op juridisch vlak tot in het oneindige” wil verzetten tegen deze dwang om forfaire belastingen, zoals de milieubelasting, af te schaffen. Hij noemt het een verdere ondermijning van de autonomie van de gemeenten in ons land. Het eenmalige kado waar Knokke-Heist “neen” zal tegen zeggen heeft een waarde van 3,5 miljoen euro. De milieubelasting brengt Knokke-Heist jaarlijks 6,5 miljoen euro op. Als de gemeenten gedwongen worden om de forfaitaire belastingen af te schaffen dan zullen ze andere belastingen moeten verhogen, zoals de tweedeverblijfstaks, maar dat mag van de overheid ook al niet. Het voorstel om de prijs van huisvuilzakken drastisch te verhogen zodat de vervuiler betaalt houdt volgens de burgemeester evenmin steek. “Niemand zal 2 euro of meer betalen voor een huisvuilzak” aldus Lippens, en dan viert het sluikstorten weer hoogtij! “De nieuwe wetten die ze in Vlaanderen uit de grond stampen maken de gemeenten kapot” zegt een kwade Knokke-Heistse burgemeester.