11.12.07

Simon Stevin wordt nieuw Vlaams onderzoeksschip

Er komt een nieuw Vlaams schip voor onderzoek op zee. Het vaartuig zal de naam dragen van de Brugse wiskundige Simon Stevin. Het zal worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek en het nemen van stalen van het kustwater tussen Knokke-Heist en De Panne. De Simon Stevin kom in de plaats van De Zeeleeuw, die dringend aan vervanging toe is. De Zeeleeuw is in 1977 gebouwd als loodsboot en was dus niet echt geschikt om aan onderzoek te doen. Het nieuwe schip heeft weinig diepgang waardoor het ideaal zal zijn om in de ondiepe kustwateren te opereren. Aan de bouw van het schip hangt een prijskaartje van 11,5 miljoen euro. Het Vlaams Instituut voor de Zee zal instaan voor de wetenschappelijke programmatie van de vaarten en voor het beheer van de onderzoeksapparatuur.