12.12.07

Spelprikkels voor Marktplein in Zeebrugge

Volgens een omzendbrief van Stad Brugge wordt in de loop de maand nog gestart met de herinrichting van het Marktplein in Zeebrugge. De huidige indeling van het plein blijft behouden, maar er komen op drie plaatsen spelprikkels bij. Voorzien zijn een krab, een evenwichtsparcours en slingerende banken. De spelprikkels zijn uniek en werden ontworpen door tuinontwerper Tim Verhofstadt van de stedelijke Groendienst. Vlakbij de huidige bushalte komen er slingerende banken in natuursteen, op de hoek van de Zeemansstraat en de Ploegstraat wordt een krab geplaatst die de link legt naar de nabije zee. Lijf en voorpoten zullen bestaan uit kasseiverharding, aangelegd in een bultvorm, zodat het volume van de krab duidelijk zichtbaar wordt. De achterpoten worden vervaardigd uit houten stammen waarop kan gespeeld en gezeten worden. En last but not least worden tegenaan het gemeentehuis boomstammen verticaal in de gazonstrook geplant. De stammen verwijzen naar schelpen in die vorm, die men op het strand kan vinden. De horizontale stammen dienen als evenwichtsparcours. De opdracht om de spelprikkels te plaatsen werd toevertrouwd aan aannemer Dewitte uit Maldegem voor de som van ruim 57.000 euro. De werken moeten klaar zijn tegen de lente.