9.12.07

Ontsluiting en interim-arbeid in vraag gesteld

Tijdens een verbondscongres in Blankenberge heeft ACV Brugge de klemtonen vastgelegd voor haar actieplan "Zeebrugge". De 150 aanwezigen zetten de ontsluiting van de haven via de binnenvaart en het spoor voorop. Daarnaast vragen ze ook dringend aandacht voor aspect interim-arbeid. Deze vorm van arbeid zorgt voor veel flexibiliteit maar het systeem dreigt de beschermde havenarbeid te ondergraven. De slogan van het congres was "Zeebrugge, onze West-Vlaamse poort op de toekomst". De ontsluiting van de haven over het water werd als topprioriteit aangestipt. Daarna volgt de ontsluiting via het spoor. Op de derde plaats komt de strijd tegen de groeiende interim-arbeid en de leefbaarheid van de kernen in en rond de haven. Tot slot vragen de ACV-vertegenwoordigers ook aandacht voor de relatie onderwijs-bedrijven.