13.12.07

Nieuwe Raad voor Carnaval

In Knokke-Heist wordt momenteel de nieuwe ‘Raad voor Carnaval’ samengesteld. De raad telt 11 leden en formuleert de komende 6 jaar adviezen voor het schepencollege over alles wat met de carnavalviering te maken heeft. In de nieuwe raad zijn vertegenwoordigers opgenomen van de karrenbouwers, de oud-prinsen, de middenstand en de gemeenteraadsfracties. Het voorzitterschap zal in handen liggen van Veronique Engelrelst.


Samenstelling van de Raad:

Voor de karrenbouwers:
Inge Debacker
Roger Demon
Didier Temmerman
Patrick Bonte
Rudy Catrysse
Walter Thiel

Voor de Oud-Prinsen:
Germain Brouns

Voor de handelaars:
Dirk Roels

Voor de gemeenteraadsfracties:
GBL: Veronique Engelrelst (voorzitter)
VLD: Olivier Bodyn
VB: Johan Vanhove

Lid zonder stemrecht en vertegenwoordiger voor het schepencollege is Maxim Willems, Schepen voor Vrijetijd.