14.12.07

AGSO kickstart uitbreiding ‘t Walletje

Met de onlangse start van het Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling in Knokke-Heist komt ook de uitbreiding van de KMO-zone ’t Walletje weer in beeld. De realisatie van de derde fase van ’t Walletje moet tijdens de eerste helft van volgend jaar in een stroomversnelling komen. Dat zal gebeuren onmiddellijk na de definitieve aanvaarding van het RUP terzake. De kavels zullen een maximumoppervlakte hebben van 5000 m² en de totale oppervlakte van de uitbreiding is iets minder dan 6 ha.

Indien u kandidaat bent om uw bedrijf te hervestigen of een nieuw bedrijf op te starten kunt u zich wenden tot het AGSO Knokke-Heist: Hugo De Plecker, patrimoniummanager, AGSO Knokke-Heist, Knokkestraat 22, 8300 Knokke-Heist. e-mail: agso@knokke-heist.be