14.12.07

Lippens stelt toch andere belastingen voor

Burgemeester Lippens zegt “zeer gelukkig” te zijn met het Nederlandse besluit om niet zomaar in te stemmen met de geplande ontpoldering van het Zwin. “We juichen dat toe en we hopen dat ook in ons land gezond verstand nog bestaat”, aldus Lippens. Bij onze noorderburen onderzoekt een onafhankelijke commissie momenteel alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwigepolder en 't Zwin. Dat zijn de locaties die in de Scheldeverdragen zijn genoemd voor de aanleg van 600 hectare getijdennatuur. Inmiddels hebben politici in Sluis, Hulst en Terneuzen vrijdag een oproep gericht aan de Tweede Kamer in Den Haag om bij de stemming over de Scheldeverdragen nu dinsdag een amendement te steunen waarin gedwongen ontpoldering onmogelijk wordt gemaakt.


Lippens tegen "uitkoopsom", maar "kan niet anders"

Tijdens een speciale persconferentie had burgemeester Lippens het vrijdagmiddag trouwens ook nog een keer over het nieuwe voorstel van de Vlaamse overheid om elke gemeente een dotatie van 100 euro per inwoner te geven. Zoals u een woensdag reeds in het OROnieuws heeft Lippens problemen met het feit dat in ruil voor de eenmalige toelage alle gemeentelijke forfaitaire belastingen afgeschaft moeten worden. Als dat inderdaad moet gebeuren, dan zal de gemeente vindingrijk moeten zijn bij het zoeken naar andere vormen van belasting, aldus nog Lippens.
BELASTINGSVERHOGING
Het gevolg van de hele affaire is dat vanavond de gemeenteraadsleden zullen stemmen voor de afschaffing van de forfaitaire belasting in Knokke-Heist. In ruil worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing opgetrokken van 1500 naar 1900. De belasting op de tweede verblijven stijgt met ongeveer 106 EUR voor de 3 categorieën en de aankoopprijs van huisvuilrecipiënten stijgt met 0,50 EUR.