14.12.07

Gasvoorziening moet wettelijk gegarandeerd worden

Ook al wordt de komende jaren nog massaal aardgas aangevoerd via Zeebrugge; dat is volgens de vicegouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene, geen voldoende garantie op een blijvende gasbevoorrading van ons land. Vooral na 2015 kunnen er problemen zijn als bepaalde gasleveringscontracten aflopen. Coene vindt dat de overheid werk moet maken van een wet die de gasinvoerders verplicht om een deel van het aardgas dat ze via Zeebrugge importeren te reserveren. Enkel zo kan bij ons ten allen tijde de gasvoorziening gewaarborgd worden. Wat olie betreft heeft België al een wettelijke regeling voor de aanleg van strategische voorraden.