20.12.13

Straatnaamgeving in nieuwe verkaveling Jan Devischstraat

In de deelgemeente Knokke komt er een nieuwe verkaveling in de Jans Devischstraat zowel Zuidelijk als Noordelijk (palend aan de Graaf Jansdijk). De gemeenteraad heeft nu principieel beslist om de Zuidelijke sector de “Knokse Dijk” te noemen en Noordelijke sector “Hoge Polder”. Deze laatste naam dateert uit de 13de eeuw. De oostelijke uitbreiding van Knokke ging toen steeds verder. Ca 1240 werd de Hoge Polder (Volkaartsgote), met tegen het dorp de Papenpolder (eigendom van de pastorie), ingedijkt.
De nieuwe verkaveling maakt deel uit van een reeds goed uitgebouwde stratenplan met rijbebouwing. Door de historische achtergrond van het stuk grond is gebruik gemaakt van toponiemen. Daarom kiest de gemeenteraad voor een verwijzing naar de historische achtergrond van het stuk grond.
Heulebrug
In Heist komt er ook nog een verkaveling in Heulebrug Fase 2. Er is besloten Heulebrug Fase 1 en Fase 2 in elkaar te laten lopen. Die straten krijgen de naam van zowel kledij als knopen uit het zeeleven.
Straat I :Middenschip (bestaat al) – laten doorlopen.
Straat H : Stuurboord (bestaat al) - laten doorlopen.
Straat A en B : Zuidwester, Straat G : Ankersteek, Straat C : Mastworp, Straat F : Grommer,
Straat E : Olierok, Straat D : Vissersknoop

Na het voorgeschreven openbaar onderzoek wordt nog eens een voorstel, tot definitieve beslissing, aan de gemeenteraad voorgelegd.