20.12.13

Hogere tarieven voor meerdere particuliere strandcabines

Knokke-Heist heeft beslist om de tarieven van de particuliere strandcabines te verhogen vanaf de tweede strandcabine. Het gaat om een verhoging van 50% voor elke tweede en volgende strandcabine. De prijs voor een eerste particuliere strandcabine wijzigt niet, en schommelt al naar gelang de ligging tussen de 125 euro en 290 euro. De maatregel komt er omwille van twee redenen. Een eerste is om tegemoet te komen aan de grote vraag naar strandcabines. Een tweede reden is omdat veel mensen meerdere strandcabines bezitten en die dan tegen hoge prijzen doorverhuren.