18.12.13

Aanvullende MER nodig voor uitbreiding ZWIN

Specialisten die het MER-rapport voor een uitbreiding van Het Zwin hebben getoetst zijn van mening, dat bij de versterking van de natuurwaarden in het Zwin op de grens van Knokke-Heist en Retranchement meer aandacht moet worden besteed aan het tijdelijk verlies van natuur. Het milieueffectrapport voor de herinrichting en uitbreiding van het Natura 2000-gebied hoort daarop te worden aangepast. De beoordelingscommissie voor de milieueffectrapportage stelt vast dat door de graafwerkzaamheden in Het Zwin de oppervlakte van vijf natuurtypen kleiner wordt. Het milieueffectrapport maakt niet duidelijk op welke termijn en op welke plaatsen het verlies van deze leefgebieden voor planten en dieren ongedaan kan worden gemaakt. Bij de afgraving van het gebied om nieuwe natuur te maken in het Zwin, moet ook in beeld worden gebracht wat de effecten van meer recreatie is in het gebied. Bovendien moet duidelijker worden welke gevolgen de toename van stikstof in het natuurgebied heeft, aldus de commissie. 
Het Zwinproject is onderdeel van de Scheldeverdragen tussen ons land en Nederland over de verdieping van de Westerschelde. Het project moet leiden tot 120 hectare nieuwe natuur, met eb en vloed.