19.12.13

Ontwerp RUP Zeedijk Heist ligt straks ter inzage

Tussen 10 januari en 10 maart 2014 ligt het ontwerp van het gemeentelijk uitvoeringsplan Zeedijk Heist ter inzage op de dienst Stadsontwikkeling/ Stedenbouw op de eerste verdieping van het gemeentehuis van Knokke. U kunt dit plan inkijken tijdens alle werkdagen tussen 9 en 12 uur (behalve op zaterdag). Ook kunt het bekijken op de website van de gemeente.
Het RUP gaat over het plangebied tussen Zeedijk-Heist, de Anemonenlaan, Elizabetlaan/ Graaf d’Ursellaan en de onbebouwde zone ter hoogte van de vuurtoren (klein licht). 
Het plan heeft meerdere zaken als doel:
Actualiseren van BPA’s Zeedijk-West, Heldenplein, Kinkhoorn en het Directeur Generaal Willemspark
Creëren van een uniform beleidskader voor de Zeedijkzone in Heist
Vereenvoudigen van de stedenbouwkundige voorschriften onder meer door die beter af te stemmen met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
Herbekijken van mogelijkheden om te ontwikkelen ter hoogte van de bruuske overgangen tussen hoogbouw en laagbouw
Nieuwe perspectieven om te ontwikkelen ter hoogte van het recreatief complex De Raan en het sportcentrum Chalet Suisse
Beperkt recreatieve-educatieve initiatieven mogelijk maken ter hoogte van het Directeur Generaal Willemspark.

Alle bezwaren en opmerkingen dienen voor het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk overgemaakt worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Alfred Verweeplein 1 in Knokke-Heist.