20.12.13

Eerste advies van de Raad voor Personen met een Beperking

De Raad voor Personen met een Beperking in Knokke-Heist heeft eerste advies afgeleverd. De adviezen van de RPB worden overhandigd aan de Sociale Raad, die dit op zijn beurt doorgeeft aan het gemeentebestuur. In de Algemene Vergadering van de Sociale Raad zal ondervoorzitter Roeland Gussé de RPB vertegenwoordigen. Voor de vertegenwoordiging van de RPB in het dagelijks bestuur van de Sociale Raad zal voorzitter Lieselotte Devlieger instaan.  Het is ook Lieselotte die het eerste advies inzake de tramhaltes indiende bij de Sociale Raad. Bij verschillende tramhaltes (vooral Knokke en Watertoren) is het zeer moeilijk om in en uit te stappen. Vooral de afstand tussen de tram en de tegels van het voetpad is gevaarlijk, zoals de foto aantoont. Niet alleen mensen met een beperking hebben problemen, ook de senioren en ouders met kleine kinderen en buggy’s vinden het moeilijk.
Foto: tramhalte Knokke "Mind the Gap"