17.12.13

Eenvoudiger reglement voor begravingen in Knokke-Heist

Zoals eerder meegedeeld heeft Knokke-Heist straks een nieuw en vereenvoudigd reglement voor begravingen. Het nieuwe reglement gaat in vanaf 1 januari 2014. Hierin zijn onder meer nieuwe tarieven opgenomen voor begravingen. "Die moeten de gemeente op een gelijk niveau zetten als de andere gemeenten. Eerder bleek dat de tarieven erg laag waren, wat het gevolg had dat veel niet-inwoners verkozen om zich in onze gemeente te laten begraven. Om dit af te remmen, worden de tarieven voor niet-inwoners verdrievoudigd. Voor inwoners is de belangrijkste prijsstijging die van de grafkelders: deze prijs verdubbelt, maar is nog steeds minder dan de effectieve kostprijs voor de gemeente." 
Hogere tarieven voor niet-inwoners
Een grafkelder in Gent kost 5.700 euro en in Brussel tussen 5.080 en 13.328 euro. Om te vermijden dat mensen uit de grootsteden zich in onze gemeente laten begraven, koos het bestuur ervoor om de tarieven voor niet-inwoners fors te verhogen (het driedubbele i.p.v. het vroegere dubbele). Ook met de bedoeling dat de centrale begraafplaats niet meteen verzadigd geraakt. Momenteel worden de laatste twee percelenaangelegd aan het gebied van de helihaven, maar zelfs met deze uitbreiding is er aan het huidige tempo maar voldoende plaats voor de komende zes jaar. 
Grafkelders dubbel zo duur
De belangrijkste prijsstijging voor inwoners geldt voor de grafkelders. Hier is er een verdubbeling van de prijs. Een grafkelder voor twee personen voor de duur van 30 jaar kost voortaan 2.500 euro. De effectieve kostprijs van een grafconcessie bedraagt overigens ongeveer 4.160 euro. Dit betekent dat de gemeente voor elke kelder 1.660 euro bijlegt. 
Waarom een prijsstijging?
De tarieven waren in onze gemeente al decennia gelijk gebleven. Door een strengere wetgeving zijn de kosten evenwel sterk gestegen. Onder meer op het gebied van verluchtingssystemen voor grafkelders. Daardoor compenseerde de kostprijs van een kelder nog maar een derde van de reële kostprijs voor de gemeente. Daarom is de prijsverhoging voornamelijk toegespitst op de grafkelders. Door de hogere tarieven wil het bestuur de aankoop van grafkelders ontraden en de mensen laten kiezen voor zandgraven of crematie. Ook hernieuwing van de concessie wordt ietwat ontraden zodat de gemeente kan blijven voorzien in een waardige begrafenis van de inwoners. 
Knokke-Heist niet duurder dan andere gemeenten
Dankzij de prijsstijging is Knokke-Heist niet langer de goedkoopste gemeente. Maar vandaag is onze gemeente allerminst de duurste. Het vergelijken van de prijzen is overigens niet altijd makkelijk omdat er in sommige gemeenten nog bijkomende taksen zijn of jaarlijkse taksen. En soms moeten mensen zelf nog een kelder installeren. 
Menswaardige begrafenis gegarandeerd
Iemand zonder middelen kan via het OCMW nog steeds menswaardig begraven worden. De formule van gratis begraven bestaat overigens voor elke inwoner in de vorm van een 10-jarig zandgraf of crematie met uitstrooiing op de strooiweide. Een zandgraf voor 20 jaar kost 600 EUR en is verlengbaar voor dezelfde periode na verloop van die 20 jaar. 
Steeds meer crematies
Steeds meer mensen kiezen vandaag voor crematie en verstrooiing van de assen op de begraafplaats. Wellicht heeft deze stijgingen vraag ook te maken met de nieuwe mogelijkheid om een naamplaatje in concessie te nemen op de zuil op de begraafplaats. 
Eén eenvoudig reglement

Vroeger bestonden er twee reglementen: de gemeentebelasting op de begravingen en opgravingen (20/11/2008) en de tariefverordening op het verlenen van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen (26/09/2013). Omdat de termijn van die eerste eindigt op 31 december 2013, bekeek het bestuur beide reglementen en besliste om die samen te voegen tot één reglement: de belasting op de lijkbezorging.