19.12.13

Eén belastingreglement voor inname van het openbaar domein

Vanaf 2014 geldt in Knokke-Heist nog slechts één belastingreglement voor de inname van het openbaar domein. Voortaan worden alle verschillende belastingreglementen hieromtrent namelijk samengevoegd tot één nieuw reglement.
Het document omvat alle belastingen voor onderstaande situaties:
het plaatsen van terrassen
uitstallingen van koopwaren, reclameborden, folderhouders, kunstwerken, fietsverhuring en elke andere bezetting (geen kledingrekken meer op de openbare weg!)
inname van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van bouw- of verbouwwerkzaamheden voor bouwwerken, plaatsen van stellingen en inname naar aanleiding van onveilige omstandigheden
plaatsen van strandcabines

stranduitbating en kinderparken