4.10.13

Nieuw ministerieel besluit beperkt landingsplaatsen helikopters

Sinds dinsdag 1 oktober is het nieuw ministerieel besluit van 29 mei 2013 over het landen van helikopters in voege getreden. Dit besluit bepaalt dat u niet langer kunt landen in de bebouwde kom. Vandaag landen in Knokke-Heist veel piloten op grasvelden en in tuinen van residentiële woningen. Voortaan moet een landingsplaats aan heel wat voorwaarden voldoen. Burgemeester Lippens ligt er alvast niet wakker van. Hij zegt: “We zullen de nieuwe wetgeving naleven indien het mogelijk is…”
Permanente helihavens
Landen en opstijgen is altijd toegelaten op permanente helihavens. In Knokke-Heist is er één zo’n helihaven langs de Herenweg in Westkapelle. Deze voldoet aan de administratieve en technische voorwaarden die bepaald zijn in het circulaire GDF-02 van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). 
Tijdelijke helihavens
Voor bijvoorbeeld evenementen kunnen er soms tijdelijke helihavens nodig zijn. Dat kan als die door DGLV erkend worden als ‘tijdelijke helihaven’. Zo’n tijdelijke helihaven mag maximaal 31 opeenvolgende dagen uitgebaat worden. Ook hier kan er geland en opgestegen worden. De circulaire GDF-02 bepaalt ook de voorwaarden en aanvraagprocedure voor de aanleg en uitbating van dit soort helihaven. 
Voor tijdelijke helihavens voor luchtdopen is er nog een speciale regeling. Luchtdopen mogen namelijk nooit buiten een tijdelijk of permanent luchtvaartterrein plaatsvinden. Daarom zijn er specifieke voorwaarden en een aparte aanvraagprocedure. Zo moet de aanvrager tal van documenten bezorgen zoals onder meer de toelating van de eigenaar of huurder van het terrein, de toelating van de burgemeester met de dagen en uren van de activiteiten, een kaart op schaal met details van de helihaven,… 
Landen en opstijgen buiten luchtvaartterreinen

Onder bepaalde voorwaarden mogen helikopters landen en opstijgen op terreinen die niet erkend zijn als luchtvaartterrein. Deze voorwaarden vindt u terug in het ministerieel besluit van 29 mei 2013.