30.9.13

Jong VLD Knokke-Heist wil transparanter beleid

De voorbije dagen hield Jong VLD Knokke-Heist de Algemene Vergadering. De jongeren partij zegt verder in een mededeling te willen terugkomen op de woelige gemeenteraad van vorige week. De volledige oppositie verliet toen kortstondig de vergadering uit protest tegen de manier waarop de Gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) werd samengesteld.

“In een gemeente als Knokke-Heist is een orgaan als de GECORO van vitaal belang. Minstens een perceptie van onpartijdigheid is belangrijk. Zelfs indien de meerderheid zijn kandidaten aanstelt, dient een debat mogelijk te zijn indien een partij van de oppositie dit wenst. Volgens Mitch Devinck, voorzitter van Jong VLD Knokke-Heist, vertegenwoordigt de oppositie namelijk een wezenlijk deel van de bevolking en moet ook hun stem worden gehoord.Jong VLD Knokke-Heist begrijpt dan ook ten volle de actie van de oppositie tijdens de laatste gemeenteraad. Het is belangrijk dat ook de wil van de oppositie gekend is, een gezond debat ligt ons als democratische jongerenvereniging uiteraard nauw aan het hart. Wij hopen dan ook dat de meerderheid haar beleid transparanter zal voeren en gehoor zal geven aan de stem van de oppositie” aldus Jong VLD Knokke-Heist.