30.9.13

Voordracht over dementie

De Seniorenadviesraad van Knokke-Heist organiseert een informatieve voordracht “Hoe omgaan met dementie?”. Deze voordracht vindt plaats op zaterdag 19 oktober van 9.45 tot 12 uur in het Cultuurcentrum Scharpoord en is gratis toegankelijk. 
Veel ouderen klagen in toenemende mate over vergeten. Soms kan dit leiden tot moeilijkheden in het dagelijks leven of in het contact leggen met andere personen. De vraag of dit de eerste verschijnselen van dementie zijn, ligt dan voor de hand. Meestal vinden we de klachten nog te gering of worden ze verzwegen. We weten ook niet goed of we hierover wel of niet de huisarts of een andere deskundige moeten raadplegen. Toch kan tijdige vaststelling van de soort en de ernst van de ziekte van groot belang zijn om op de meest passende wijze  geholpen te kunnen worden.
Twee sprekers zullen de problematiek rond dementie behandelen. Dokter Katia Brouns, geriater AZ Gezondheidszorg Oostkust, staat stil bij de vraag: “Wanneer moet men een dokter raadplegen?”. De heer Franky Debusschere, educatieve werker Ziekenzorg CM vzw Mantelzorg, West-Vlaanderen legt uit waar je als mantelzorger terecht kan voor ondersteuning. Achteraf is er kans om vragen te stellen. 
Reservatie gewenst via seniorenadviesraad@knokke-heist.be of T 050 630 430. De voordracht is gratis.

Meer informatie: seniorenadviesraad@knokke-heist.be of T 050 630 430.