15.5.13

N-VA Knokke-Heist lanceert nieuwe sociale voorstellen

In voorbereiding  van het sociaal beleidsplan 2014-2018 heeft de OCMW-raad vorige week een brainstormsessie gehouden. OCMW-raadsleden,  Jean- Marc Gillardin en Katja Bataillie ( N-VA) lanceerden tijdens de sessie twee nieuwe ideeën en initiatieven voor het sociaal beleid 2014-2018.

Fietsatelier

Jean- Marc Gillardin stelde het idee van een fietsatelier voor. Dit om nieuwe tewerkstelling te creëren voor  kwetsbare, laaggeschoolde en langdurige werklozen. Het fietsatelier  zorgt ervoor dat oude fietsen een tweede leven krijgen d.m.v. recyclage.  Oude fietsen afkomstig van particulieren, containerparken en de lokale politie worden er uit elkaar gehaald en weer samengevoegd tot degelijke, rijklare fietsen. 

Hoe-gaat-het-ermee-telefoon

Katja Bataillie concentreerde zich op de zorgbehoevenden en  deed het voorstel van een “Hoe-gaat-het-ermee-telefoon”.  Het idee is om oudere en vereenzaamde inwoners van onze gemeente een extra vorm van sociaal contact aan te bieden.  Hiervoor kan beroep gedaan worden op vrijwilligers, die op regelmatige tijdstippen een belletje geven.  Zo kan men informeren hoe het gaat en of er geen problemen zijn bv met de verwarming, ziekte, …. .  Dit initiatief kan uitgebreid worden naar sporadische huisbezoeken waarbij de vrijwilligers eventjes de tijd nemen om een koffie te drinken of een  korte wandeling te maken.