13.5.13

Groei aantal sociale huurwoningen op schema

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van Knokke-Heist moet tegen 1 januari 2016 in totaal 100 woningen ter beschikking hebben voor sociaal woningverhuur. Die doelstelling wordt opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 1 januari 2013 ontvangt het SVK namelijk subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. In ruil daarvoor moet het verhuurkantoor onder meer een groeiscenario volgen. Intussen beschikt het SVK al over zo’n 67 sociale huurwoningen. De opgelegde doelstelling van 33 bijkomende huurwoningen lijkt dus zeker realiseerbaar. Samen met de huurwoningen van T’Heist Best beschikt Knokke-Heist momenteel over 353 sociale huurwoningen.

Wat doet het SVK precies?
Het Sociaal Verhuurkantoor is een organisatie die appartementen en woningen inhuurt op de private huurmarkt en deze op haar beurt doorverhuurt aan ingeschreven kandidaat-huurders tegen een haalbare huurprijs. Het SVK maakt deel uit van de Woonwinkel, een autonome vereniging die behoort tot de dienstverlening van de gemeente. Er zijn verhuurde panden in Knokke, Heist, Westkapelle en Ramskapelle. De eigenaars moeten zich houden aan vooropgestelde normen uit de Vlaamse Wooncode. Dit gaat over kwaliteit, hygiëne en veiligheid.

Voordelen voor verhuurder
Als een eigenaar zijn pand laat verhuren door het SVK, krijgt deze bepaalde garanties. Het Sociaal Verhuurkantoor neemt onderstaande zaken voor zijn rekening:
-       Een stipte huurbetaling (ook bij niet-bewoning of wanbetaling door de onderhuurders)
-       Een strikte opvolging van het onderhoud van de woning
-       Alle administratieve beslommeringen
-       De registratie van de huurovereenkomst
-       Een uitgebreide, professionele plaatsbeschrijving
-       Een brandverzekering met afstand van verhaal
-       De minder aangename contacten met de onderhuurders (bijv. bij uithuiszetting)

Premies voor renovaties
Als u uw appartement of woning verhuurt aan het SVK kunt u genieten van bepaalde premies voor grondige aanpassingswerken (bijv. verwarming, beglazing, elektriciteit, sanitair, herindeling…)
Per wooneenheid kan het om onderstaande bedragen gaan:
-       Fiscale voordelen (tot ca. 9 900 euro)
-       Renovatiepremie (tot ca. 10 000 euro)
-       Provinciale premie (tot ca. 12 000 euro)
-       Verbeterings- en aanpassingspremie (tot ca. 10.000 euro)

Meer informatie?
De Woonwinkel Knokke-Heist
Kraaiennestplein 1 bus 3, 8301 Knokke-Heist
050 530 898