14.5.13

Hoogspanningskabel op zee

De N.V. Elia heeft een aanvraag ingediend bij de BMM tot machtiging en vergunning voor het aanleggen en de exploitatie van een hoogspanningskabel in Belgische zeegebieden (tussen Richborough (Groot-Brittannië) en Zeebrugge. Voor deze aanvraag werd een milieu-effectenrapport (MER) opgesteld. Deze aanvraag kan door het publiek worden ingezien vanaf nu tot 2 juni.

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst leefmilieu, Walweinstraat 20, 8000 Brugge van ma tot vr van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u, op di tot 18u en in de burelen van de BMM in Brussel Gulledelle 100, 1200 Brussel (St Lambrechts-Woluwe) en Oostende, "EGUERMIN" gebouw, 3de en 23ste Linieregimentsplein, 8400 Oostende. Het dossier staat op de website van de BMM. Geïnteresseerden kunnen hun standpunt, opmerkingen en bezwaren tot en met 02/06/2013 indienen, dmv een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de BMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tav mevrouw Brigitte Lauwaert.