17.5.13

Aanlandingsplicht mag met jaar worden uitgesteld

De invoering van de aanlandplicht voor de pelagische sector mag door de Europese lidstaten een jaar worden uitgesteld: van 2014 naar 2015. Hierover bereikte de Europese Raad van Visserijministers zopas overeenstemming. De belangrijkste reden voor het mogelijke uitstel: de sector heeft te weinig tijd voor een verantwoorde invoering van een discardban als dat al per 1 januari 2014 verplicht wordt. Als landen dat willen mogen ze vasthouden aan 2014, zoals Finland dat wil bij zijn zalmvisserij. Het uitstel voor de pelagische sector is, met veel andere ‘updates’, onderdeel van het aangepaste onderhandelingsmandaat voor de Raad. De Europese Commissie, de voorzitter van de Europese visserijministers en het Europees Parlement gaan de komende dagen om tafel zitten om een definitief akkoord te bereiken. Pas als de partijen akkoord zijn kunnen er concrete besluiten worden genomen over de hervorming van het Europees Visserijbeleid.