1.2.13

Van constructief naar confrontatief in Knokke-Heist

Voor het eerst was er donderdagavond in Knokke-Heist een reguliere gemeenteraad waarin naast de leden van de Gemeentebelangen ook de zeven raadsleden van de N-VA zitting hadden. Met een duurtijd van 1u en 17 minuten is het meteen de langste raadszitting geworden van de afgelopen deccennia. Algauw werd duidelijk dat constructieve samenwerking een brug te ver was en dat men zich in Knokke-Heist mag verwachten aan confrontatiepolitiek. Om te beginnen ging raadslid Anne Maertens met een fijne kam door het huishoudelijk reglement, waarbij een aantal tekortkomingen werden aangestipt. Bij het verkiezen van de leden van diverse commissies stuurde NV-A fractieleider Cathy Coudyser aan op een ruimere vertegenwoordiging. De meerderheid bleef echter vasthouden aan hetgeen wettelijk voorzien was. Heet hangijzer was vooral de vertegenwoordiging in het Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling. De oppositie voerde aan dat in de geest van de wet de samenstelling van de raad van bestuur een afspiegeling zou moeten zijn van de gemeenteraad. Met 12 leden waarvan slechts één oppositielid is dit echter niet het geval. De samenstelling van het AGSO is van groot belang omdat alle grote dossiers zoals het Casino in het Autonoom Gemeentebedrijf worden beslist.