31.1.13

Hogere belasting voor huiseigenaars in Sluis

Huizenbezitters bij onze noorderburen moeten dit jaar meer onroerend zaakbelasting (ozb) betalen.  In onze buurgemeente is de kadasteraanslag namelijk met ruim 3,4 % gestegen ten opzichte van 2012. Deze stijging bestaat uit een tariefsverhoging van 4% die door de raad is vastgesteld, gecorrigeerd met de waardeontwikkeling van panden. De inwoners van de gemeente Sluis ontvangen deze week een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen waarop verschillende heffingen voorkomen zoals OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. Die aanslagen worden tegenwoordig verstuurd door Sabewa en niet langer door de gemeente.