29.1.13

Schouderklopjes in woonzorgcentrum

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie werd in het woonzorgcentrum Van Troost te Westkapelle een aantal personeelsleden in de bloemetjes gezet. Dat gebeurde uit erkentelijkheid voor 25 jaar verdienstelijke inzet voor de bewoners van het huis. Mevrouw Kris Vlecken dankte in naam van het voltallig team voorzitter Annie Vandenbussche voor haar grote betrokkenheid in de afgelopen legislatuur. 

Van links naar rechts: Bernadette Moulaert , Kris Vlecken, Greta Ballegeer, Annie Vandenbussche, Maggy Herregodts, Kathleen van der Hooft, Marleen Handschoewerker, Karina Vandenberghe, Paul Roos