30.1.13

Boetes voor Knokke-Heistse bijzitters die onwettig afwezig waren

In opdracht van het gerecht heeft de Lokale Politie in Knokke-Heist een 80-tal bijzitters verhoord die vorig jaar mogelijk onwettig afwezig waren op de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober. Wie geen geldige reden kan aantonen, riskeert een boete. Reeds 6 inwoners hebben ondertussen een dergelijke minnelijke schikking van 250 euro in de bus gekregen. Voor de digitale raadsverkiezingen in 2012 werden 35 van de 36 bureaus bemand door vrijwillige voorzitters en secretarissen waarvan 60 % uit het gemeente-of OCMW-personeel kwamen. Anderen waren verwant aan het personeel of vrienden en kennissen. Naast 72 voorzitters en secretarissen, had Knokke-Heist ook nog 180 bijzitters (5 per bureau) nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Ook hier waren er 47 inwoners die zich vrijwillig hadden opgegeven om te fungeren als bijzitter. Het kantonhoofdbureau regelt de oproepingen van bijzitters en nodigt daarbij per bureau een twintigtal 30-jarigen uit. Omdat er zich steeds zoveel mensen verontschuldigen, is dit aantal nodig om elk bureau te voorzien van 5 bijzitters. Er zijn natuurlijk altijd een aantal wettelijk verantwoorde afwezigheden zoals bv. "werken". In een toeristische gemeente zoals Knokke-Heist zijn er nogal wat mensen die op zondag werkzaam zijn in de horeca en diverse handelszaken. Het gemeentebestuur hoopt wel dat bijzitters die hun kat stuurden bij de eerstvolgende verkiezingen meer burgerzin aan de dag zullen leggen.