1.2.13

Is Knokke-Heist voorbereid op een Megastorm?

In het licht van de 60ste verjaardag van de Watersnoodramp heeft het gemeentebestuur van Knokke-Heist nagetrokken of men in de badstad voorbereid is mocht een dergelijke storm zich opnieuw voordoen. Een snelle evacuatie van de bevolking naar de hoogst gelegen delen van de badstad wordt volgens Eerste Schepen Maxim Willems mogelijk gemaakt door de zogeheten ROG-kaarten. Die laten de gebieden zien die sterk overstromingsgevoelig zijn. Via het digitaal hoogtemodel zijn de hogere zones in de gemeente duidelijk zichtbaar. “Op basis van deze kaarten heeft de gemeente een duidelijk zicht waar geëvacueerd kan worden bij calamiteiten door wateroverlast”, aldus Willems. Ook de structurele ingrepen om te vermijden dat Knokke-Heist overstroomd wordt vanuit Zeeuws-Vlaanderen blijven van kracht. Op cruciale plaatsen kan de badstad namelijk waterdicht worden gemaakt in de richting van Nederland. In de gemeentelijke bergplaats liggen houten schotten waarmee de Kavel I straat, Dijkgraafstraat en Retranchementstraat hermetisch kunnen worden afgesloten. Vijf jaar geleden werden de waterkerende afsluitingen nog met succes uitgestest. Verder hebben zowel de gemeente als de Compagnie het Zoute nog een vijzel om de sloot af te sluiten langs de Burkeldijk, vlakbij de grens met Nederland. Indien de uitbreiding van het Zwin realiteit wordt, zullen deze systemen echter niet meer nodig zijn. In de gemeentelijke bergplaats liggen verder 10.000 lege zandzakjes om bij overstromingsgevaar gevuld en verspreid te worden. Daarnaast zijn er ook de studies van de Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) ivm 1000-jarige storm en het Geo-loket van AGIV (Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen). De Provincie heeft onlangs ook alle kustgemeenten gevraagd om een Bijzonder Nood en Interventieplan op te stellen ivm overstromingsgevaar. Onze noorderburen zijn echter niet zo zeker dat ze klaar zijn voor een duizendjarige storm. “Nederland is niet voldoende voorbereid op een nieuwe watersnoodramp” zegt minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw evacuatieprogramma, waarbij inwoners per gebied kunnen zien wat ze moeten doen en waar ze naar toe moeten.