29.1.13

Verkiezing nieuwe Seniorenadviesraad

Na de installatie van het nieuwe Gemeentebestuur in Knokke-Heist wordt volgende maand ook de Seniorenadviesraad opnieuw samengesteld. Deze raad adviseert het Gemeentebestuur over alles wat senioren aanbelangt en organiseert activiteiten in samenwerking met het Cultuurcentrum Scharpoord. In verband met het hersamenstellen van de raad wordt een oproep gelanceerd aan nieuwe kandidaten. Wie lid wenst te worden van de Algemene Vergadering van de Seniorenadviesraad, kan dit schriftelijk melden aan: Seniorenadviesraad Knokke-Heist, t.a.v. de voorzitter André Breckx, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, tegen uiterlijk 15 februari 2013. Gelieve erbij vermelden indien u zich ook kandidaat wenst te stellen voor de Raad van Bestuur. 

De kandidaat leden van de Seniorenadviesraad en andere geïnteresseerde inwoners van Knokke-Heist zijn uitgenodigd op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Dit op 28 februari 2013 om 15 uur in de zaal P. Parmentier van het Stadhuis, A. Verweeplein 1 te Knokke-Heist. Op de agenda staan het presenteren van het jaarverslag 2012, de aanvaarding van de nieuwe leden van de Algemene Vergadering en de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur en het Bureau.