1.2.13

Bevoegdheden college in vraag gesteld

In een interpellatie heeft raadslid Luc Dieltiens de versnippering van de bevoegdheden bij het Schepencollege in vraag gesteld. Zo moet één directeur rapporteren aan liefst 6 verschillende schepenen. Dieltiens vroeg zich af of het de bedoeling is dat de schepenen als er iets fout gaat de verantwoordelijkheid zo naar mekaar kunnen doorschuiven. Ook gaf hij aan dat het college met één schepen minder zou kunnen functioneren, en dat de verantwoordelijkheid voor lokale economie en toerisme best bij één verantwoordelijke schepen zou worden ondergebracht. Tenslotte stipte Dieltiens aan, dat het behouden bij Toerisme van een schepen, een voorzitter, een marketing manager en een directeur geen voorbeeld is van zuinig beleid. Met het gemeentedecreet in de hand verduidelijkte burgemeester Lippens dat de bevoegdheden van de schepenen niks te maken hebben met hun verantwoordelijkheid. Ze zijn verslaggever. En alle beslissingen worden collegiaal genomen, aldus de burgemeester. Wat de oppositie versnippering noemt wordt door de meerderheid gezien als het verhogen van de diversiteit. Immers het is vaak nuttig om over een bepaald onderwerp diverse invalshoeken en opinies te horen.