31.1.13

Oproep deskundigen Gecoro

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist richt een oproep tot kandidaten voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Deze commissie geeft advies aan de gemeenteraad over het beleid op het vlak van ruimtelijke ordening. De nieuwe Gecoro zal o.a. bestaan uit 8 deskundigen inzake ruimtelijke ordening. Wie geïnteresseerd is en géén politiek mandaat uitoefent kan zich kandidaat stellen. Dat gebeurt met vermelding van naam en adres, een beknopte motivatie en opgave van de deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening. De kandidaturen dienen schriftelijk, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist, ten laatste op 1 maart.