31.1.13

60 jaar sedert de watersnoodramp

In de nacht van 31 januari op 1 februari is het zestig jaar geleden dat onze kustregio en vooral ook onze buurprovincie Zeeland getroffen werden door de Watersnoodramp. Een superzware storm uit het noordwesten gekoppeld aan springtij bleek te sterk voor de zwakke bedijking. Volgens de officiële tellingen kwamen er tijdens de ramp bij onze noorderburen 1836 mensen om het leven. In ons land vielen een 25-tal slachtoffers. In Knokke begaf de dijk op een aantal plaatsen. En in Heist werd toen een grote bres in de zeewering geslagen ter hoogte van het toenmalige Hotel Des Bains. Het water drong door spleten in de dijk, gevolg van het gebrekkig onderhoud tijdens de Tweede Wereldoorlog. De wind sloeg massa’s water over de dijk, waardoor de binnenzijde van de kustverdediging steeds ernstiger werd aangetast. Ook het ontzandingsprobleem aan de Oostkust en de weinig beschermende duinen maakten de toestand nog erger in Knokke en Heist. In beide badplaatsen telde men 15 bressen in de zeedijk. In Heist werd een zware bres geslagen tussen het Heldenplein en de Serweytens de Mercxstraat. Tussen Heist en Zeebrugge werden een deel van de dijkmuur en ook de tramsporen weggespoeld. In Zeebrugge dreven de vissersvaartuigen vanwege het opgestuwde water op kaaihoogte in de vissershaven. De ochtend na de storm, waaide het nog steeds bijzonder hard. Vissers riskeerden hun leven om van Heist naar Zeebrugge te fietsen, rechtstaand op de pedalen, om te zien wat voor schade hun schepen hadden opgelopen. De vraag is tegenwoordig of we aan onze kust voorbereid zijn op een gelijkaardige storm? 

Tien jaar geleden werd door het Sincfala Museum in Heist een druk bezochte tentoonstelling gehouden naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de ramp. Nu concentreren de herdenkingen zich vooral bij onze noorderburen. Bij onze collega’s van Omroep Zeeland kan men de beeldverslagen over de Watersnoodramp bekijken. Dat kan op pc en laptop. Men kan bij middel van een vga-kabel de laptop ook met de tv verbinden om de documentaires op groot scherm te bekijken. Ook bij het Sincfala Museum vind men veel informatie over de Watersnoodramp van 1953.