25.10.07

Verhoging grondbelasting mogelijk in de badstad

Tijdens een interpellatie van de open-VLD naar aanleiding van een begrotingsaanpassing in de gemeenteraad heeft burgemeester Lippens van Knokke-Heist donderdagavond toegegeven dat de laatste jaren “te grote uitgaven werden gedaan”. “We moeten ons dan ook beperken. De begroting 2008, die in november wordt gepresenteerd, zal dan ook in die richting gaan. We zullen ons beperken op elk vlak”, aldus de burgervader. Volgens woordvoerder Frank Naert van de open-VLD circuleren documenten waaruit blijkt dat een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing gepland wordt. Meer bepaald zou vanaf volgend jaar de grondbelasting verhoogd worden van 1500 naar 1853 opcentiemen. Dit is een stijging met liefst 23,5 procent. De burgemeester ging niet in op de cijfers, maar zei “misschien zullen er belastingsverhogingen zijn, maar het is nog niet zeker”.