27.10.07

Sluis doet landbouwmuseum van de hand!

Sluis stoot het landbouwmuseum Agrimuda af. De tentoonstellingsschuur in Sint Anna ter Muiden gaat in de verkoop en de collectie wordt in bruikleen gegeven aan een particulier. De privatisering van het museum is niet puur een bezuinigingsmaatregel van burgemeester en wethouders. Het museum lijdt zo'n 20.000 euro verlies per jaar. Maar een gemeente als Sluis kan eigenlijk niet zonder landbouwmuseum om haar cultuurhistorie goed onder de aandacht te brengen, vindt het dagelijks bestuur.Sinds het landbouwmuseum verhuisde van Heille naar Sint Anna ter Muiden is het bezoekersaantal teruggelopen. Het museum lag in Heille weliswaar afgelegener dan in Sint Anna, maar - ook door arrangementen met het naastgelegen restaurant De Schaapskooi - mensen wisten het beter te vinden. Agrimuda ligt nu aan de doorgaande weg vanaf de grens naar Sluis. Een voordeel blijkt dat niet te zijn, omdat potentiële bezoekers het te weinig zichtbare museum snel voorbij rijden.De gemeente spreekt met twee kandidaten in Schoondijke en Nieuwvliet die de collectie willen overnemen en een landbouwmuseum willen exploiteren. Beide boeren zouden waarschijnlijk voor volgend hoogseizoen hun deuren al kunnen openen, omdat ze snel een schuur of loods kunnen vrijmaken. Wethouder Maria le Roy gaat er echter vanuit dat het wel 2009 wordt voordat het landbouwmuseum officieel wordt overgedragen. De collectie van het landbouwmuseum is nog niet geïnventariseerd. Een behoorlijk deel van de verzameling landbouwwerktuigen en -gereedschappen is in bruikleen gegeven door particulieren. Van een aantal stukken is de eigenaar niet direct meer te achterhalen. Le Roy: "En de eigendomsverhoudingen moeten vanzelfsprekend goed zijn geregeld, voordat we het museum overdragen."Ook de voorwaarden waaraan de nieuwe exploitant moet voldoen, eisen zorgvuldige afweging. Het landbouwmuseum moet, zegt Le Roy, nog meer uitgroeien tot een attractie voor toeristen én eigen inwoners. Het onderbrengen van de Cadzandse boerenkamer in het museum kan de kwaliteit bijvoorbeeld ten goede komen.