24.10.07

Strafregister wordt gemeentelijk

Omdat de afgifte van het zogeheten getuigschrift van goed zedelijk gedrag onder de bevoegdheid van de burgemeester valt zal het bijhouden van de strafregisters een taak worden van de dienst Burgerzaken in de badstad. Dat gebeurde vroeger door de politie. Om het beheer van de strafregisters efficiënt te laten verlopen wordt door de gemeente de nodige software gehuurd. De strafregisters omvatten informatie over mensen die in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister zijn opgenomen. Daarnaast bevat het ook de eventuele strafinfo van personen die in Knokke-Heist woonden, voor ze naar het buitenland vertrokken. De burgemeester delegeert zijn bevoegdheid over het gemeentelijk strafregister aan een bij naam aangewezen vastbenoemd ambtenaar bij de dienst Bevolking.