23.10.07

Langer parkeren in Blauwe Zones

Donderdag wordt in Knokke-Heist door de gemeenteraad voor de 43ste keer een aanvulling goedgekeurd op de basisverkeersregeling in de badstad die dateert uit 1992. De wijziging betekent ondermeer dat in de Blauwe Zones langer zal kunnen geparkeerd worden. In al de zones waar momenteel de toegelaten parkeertijd 2 uur bedraagt wordt deze op 4 uur gebracht. De aanpassing komt er na een evaluatie en opmerkingen van omwonenden.