24.10.07

Het Knokse Bernardusinstituut onder nieuw bestuur.

Marc De Witte zet per 1 november een punt achter vijf jaar directeurschap in het Knokse Bernardusinstituut. Tijdens zijn ambtsperiode kreeg de school, die 900 leerlingen telt, ondermeer een nieuwe eetzaal en werd het hoofdgebouw volledig opgefrist. De Witte gaat zich in de toekomst inzetten als coördinerend directeur van de hele Scholengemeenschap Oostkust. In Knokke wordt hij opgevolgd door Gert Maene, die uit Oostkamp afkomstig is. Maene ruilt aldus zijn baan van pedagogisch directeur aan de Hotel- en Toerismeschool Spermalie in voor het directeurschap in het Bernardusinstituut. Andere verandering is het feit dat gemeenteraadslid Jan Vansteenkiste lidt wordt van het Comité Afgevaardigden Inrichtende Machten. Dat is het bestuursorgaan van de scholengemeenschap die 7 secundaire scholen omvat in Blankenberge, Zeebrugge, Heist en Knokke.