25.10.07

Nieuw vuurtorenpand van Toerisme nog geen nuloperatie

Voorlopig is de heraanleg van het IJzerpark en het Lichttorenplein met het nieuwe Toerismekantoor nog geen financiële nuloperatie. Dat blijkt net voor het nieuwe vuurtorengebouw van de Dienst Toerisme donderdagavond officieel wordt in gebruik genomen. Reden voor het tekort is het feit dat nog niet alle garagegronden in de pas aangelegde parkeerkelders verkocht zijn. In afwachting dat ook de overblijvende ondergrondse garages aan de man worden gebracht, zal de gemeente tijdelijk het resterende bedrag van de investeringstoelage financieren uit het buitengewoon reservefonds. Het gaat om een som van ruim 260.000 euro. Aan het einde van de rit moet verkoop van de ondergrondse garages meer dan 5,6 miljoen euro opbrengen.