22.10.07

10 jaar natuurreservaat Baai van Heist

Het Vlaams natuurreservaat Baai van Heist vierde zaterdag zijn tienjarig bestaan. Volgens ingenieur Brenda Bussche, van het Agentschap voor Natuur en Bos, was het broedseizoen 2007 bijzonder geslaagd. Haar dienst heeft maar liefst 43 paartjes dwergstern kunnen waarnemen. Daarnaast ook vele andere broedvogels waaronder bergeend, bontbekplevier, strandplevier, kievit, scholekster, tureluur, patrijs, kuifleeuwerik, graspieper en kwikstaart. Het beheer van het natuurreservaat concentreert zich verder op het behoud van de zeer waardevolle duinvegetaties. Ongewenste exoten worden zelfs met de hand geweerd. Vanwege het publiek bleek er maar weinig belangstelling voor de wandeling langs het reservaat en de krui-demonstratie. Aminal-ambtenaar Jean-Louis Herrier verklaarde dat bot de baai zou uitgekozen hebben om te paaien. Dat wordt echter door deskundige sportvissers zeer in twijfel getrokken. Hun woordvoerder Daniel Serie, die terzake erg onderlegd is, verklaarde aan de Kneistikrant, dat “Herrier al jaren dergelijke onwaarheden de wereld instuurt”.

Op de foto's: zeewolfsmelk in de Baai van Heist en klein groepje wandelaars op de vieringsdag.