23.10.07

Provincie zoekt begeleiders en gidsen voor Het Zwin

De provincie is op zoek naar begeleiders en gidsen voor het Natuurpark Het Zwin en voor de provinciale bezoekerscentra de Palingbeek, het Bulskampveld en de Gavers. Voorlopig werken die centra samen met vrijwilligers en occasionele medewerkers, maar door de stijgende vraag naar begeleide activiteiten, is een zoektocht gestart naar nieuwe begeleiders. Geïnteresseerden kunnen een basisvorming krijgen van 5 dagen om het domein naar keuze te leren kennen, te leren werken met groepen en met verschillende methodieken. Daarna volgt er een vorming voor de activiteiten. Er kan ook zelf gekozen worden welke doelgroep er zal begeleid worden. Na een stagewandeling wordt de nieuwe gids geëvalueerd.