8.7.13

Probleem met toegangsbadge op de Zeedijk?

Op vrijdag 5 juli vanaf 11 uur werden de gloednieuwe slagbomen die de Zeedijk in Knokke-Heist deze zomer verkeersvrij moeten houden, voor het eerst in gebruik genomen. Bij de Politie en het gemeentebestuur lieten een 15-tal gebruikers met een speciale toegangsbadge weten dat ze blijkbaar problemen hadden om de slagbomen te openen. Uiteindelijk bleek het in de meeste gevallen niet te gaan om een programmeerfout van de elektrische kaart maar wist de chauffeur niet dat de wagen op de elektrische aanmeldingslus moet rijden die zich ongeveer op 1 meter van de slagboom bevindt. Dit veiligheidssysteem is nodig om te vermijden dat kinderen die toevallig een badge in handen zouden krijgen, met de slagbomen zouden spelen.

Bij technisch defect
Vertoont uw badge toch een technisch defect? Contacteer de dienst Verkeersbeleid van de Lokale Politie in de Rijkswachtlaan 42, tel. 050 619 640, verkeersbeleid@politie5546.be

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur. In de namiddag gesloten!