8.7.13

Nieuwe plannen voor Bosje van Heist

Sinds de herinrichting van het Bosje van Heist (Directeur-Generaal Willemspark) klagen veel inwoners over de huidige toestand van het park. Het ligt er vrij vuil bij en het onkruid tiert er welig. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) heeft het onderhoud van het bosje van Heist pas onlangs op 1 juni overgedragen aan de gemeente. Doordat de werkzaamheden van MDK veel langer duurden dan voorzien, is er vrij veel wildgroei ontstaan. Het gemeentebestuur kon niet meteen ingrijpen omdat alles vastligt in een beheersovereenkomst en de planten niet zomaar verwijderd mogen worden. Enkel het zwerfvuil werd op dagelijkse basis verwijderd. Maar er is beterschap in zicht, want vanaf maandag 8 juli kan het onderhoud eindelijk van start gaan.

Bosje van Heist: minder  park, meer bos
Vooreerst worden de paden opgeborsteld door de firma Cools. De overtollige begroeiing zal gemaaid worden door de firma Gheleyns. Daardoor zal het bosje er al snel weer een stuk aantrekkelijker uitzien. Wel is het belangrijk om te weten dat het MDK het bosje opnieuw ingericht heeft als ‘bos’ (net zoals het Koningsbos). Dat impliceert een specifieke beplanting met beschermde planten waar de gemeente geen inspraak in heeft. Deze nieuwe vegetatie kan de bezoekers al snel de indruk geven dat het park er slordig bij ligt. Verder is de grote vijver verdwenen. Die werd vervangen door een open ruimte met zitbanken. De kleine vijver kreeg natuurlijke oevers. Ook werden enkele paden verwijderd en andere hersteld.

Aanvraag voor project met recreatieve en educatieve functie
Het gemeentebestuur heeft overigens een subsidiedossier ingediend bij het Impuls Programma Kust om het bos op te waarderen met een recreatieve en educatieve functie. Bedoeling is om een globale as te creëren die Heist en Duinbergen met elkaar verbindt. Die as wordt voorzien van recreatieve en ondersteunende elementen:
-       Een natuurlijk speellandschap ter hoogte van de voormalige grote vijver
-       Een educatieve binnenruimte in een bestaand nutsgebouwtje
-       Kleine doe-elementen langs de centrale as
-       Een openbaar toilet
-       Een fietsenstalplaats aan de rand van het gebied
-       Een educatief programma


Dit project zal normaal uitgevoerd worden in de loop van 2014.