27.1.12

IJsschaatsen verboden…

Met een flinke koudeprik in aantocht heeft de gemeenteraad in Knokke-Heist de politieverordening in verband met het ijsschaatsen verduidelijkt. Om de veiligheid bij “ijspret te waarborgen wordt ijsschaatsen en ijsrecreatie verboden op alle publieke waterlopen” in de badstad, “tenzij er een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt verleend door de burgemeester”. Dat zal enkel gebeuren als metingen door de brandweer uitwijzen dat het ijs dik genoeg is en een voldoende draagkracht heeft. Men wil vooral vermijden dat mensen na een paar nachten vriesweer te vroeg op het Zegemeer wandelen en schaatsen. Vroeger moest telkens opnieuw een burgemeetersbesluit worden uitgevaardigd om het schaatsen te verbieden. Nu is enkel een besluit nodig om het schaatsen toe te staan. Maar, “als mensen op een vijver in hun achtertuin schaatsen kunnen wij echter niet tussenkomen”, aldus burgemeester Lippens.