25.1.12

Mogelijk grensoverschrijdende acties rond verzilting Zwinpolder

De Internationale Zwincommissie heeft onder druk van de gouverneur een consensus bereikt over een plan om de verzilting van de Zwinpolders tegen te gaan. Volgens Jan Vandepitte, voorzitter van de Associatie Polderboeren in Knokke-Heist, heeft de commissie het plan echter aanvaard op basis van niet betrouwbare data, gezien geen metingen werden uitgevoerd. De bedoeling is om het waterpeil in de polder met 30 cm te laten stijgen. De boeren hebben nu zelf metingen laten doen. Daaruit blijkt dat er een verschil in de waterpeilen is van meer dan een meter. Trouwens als men het waterpeil laat stijgen dan lopen op heel wat plaatsen akkers en weiden onder water. Er zijn nu al zoveel problemen met de vernatting van de gronden. Volgens provincieraadslid Hugo Deplecker gaat het hier om de bewuste verzilting van landbouwgrond. Het gaat over minimum 180 ha die er onder zullen lijden. Het plan is enkel een oplossing op papier met als enige doel het Zwindossier te versnellen. Dat Zwindossier is volgens hem “pasmunt geworden in de strijd tussen Nederland en Vlaanderen inzake de Hedwigepolder en schadevergoedingen”. “Het enige doel is dit van de natuurverenigingen, namelijk de gezonde poldergrond vernietigen om met hun botten in zout water te kunnen staan en lamsoor te eten”, zegt Deplecker. Door dergelijke koehandel wordt “gezonde poldergrond definitief uit de voedselketen gehaald”. In een reactie zegt Jan Vandepitte, dat de boeren het beu zijn. Indien er geen verder overleg komt dan volgen er grensoverschrijdende acties.