26.1.12

Energierecuperatie en uitbreiding verbrandingsinstallatie?

Knokke-Heist onderzoekt de mogelijkheden om de huisvuilverbrandingsinstallatie in de Sluisstraat uit te breiden. De bedoeling zou zijn om de infrastructuur te moderniseren en beter geschikt te maken voor de recuperatie van energie. Die is momenteel beperkt. Omdat de milieuvergunning in 2014 vervalt worden stappen ondernomen om de vergunning te vernieuwen. Daartoe is een MilieuEffectenRapport nodig. In het kader van het dossier loopt tot 21 februari een consultatieperiode. Het publiek heeft inzage in het kennisgevingsdossier. Dat kan worden ingekeken op de Milieudienst in het stadhuis van Knokke. Geïnteresseerden kunnen ook bemerkingen formuleren. In schril contrast met dit nieuws staat het feit dat momenteel via het Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling (AGSO) onderzocht wordt of de afvalverbrandingsoven nog wel toekomst heeft in de badstad. De Knokke-Heistse huisvuilverbrandingsoven verwerkt zo'n 37.000 ton afval per jaar en is daarmee veruit de kleinste afvaloven in ons land. Mocht beslist worden de oven af te breken dan wil Knokke-Heist de vrijgekomen ruimte gebruiken om het aangrenzende container- en recyclagepark uit te breiden. Volgens Eerste Schepen Maxim Willems wil men daarnaast het terrein ook oormerken voor de recuperatie van energie en andere milieuvriendelijke initiatieven. Indien uit het AGSO-onderzoek echter blijkt, dat men in de toekomst best verder aan huisvuilverbranding doet in de badstad, dan is de administratieve procedure voor de hervergunning tegen 2014 afgerond en is de continuïteit verzekerd.

Voor meer info: Milieudienst, milieu@knokke-heist.be of tel. 050 630 197