27.1.12

Knokke-Heist maakt bezwaar tegen strekdam in Cadzand

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft gereageerd op plannen om in Cadzand-Bad een jachthaven te ontwikkelen met een strekdam die in zee loopt. Ook in de provincieraad werd de zaak donderdag reeds door provincieraadslid Hugo De Plecker aangekaart bij de gouverneur. Initiatiefnemer, de Stichting Promotie Cadzand, wil in samenhang met het Nederlandse Kustversterkingsplan het vroegere haventje in Cadzand-Bad uitbouwen tot een jachthaven bij middel van een strekdam die twee- à driehonderd meter in zee loopt. Op die manier zal men eveneens de monding van de polderafwatering die bij Cadzand in zee wordt overgepompt vrijwaren voor de toenemende verzanding. Deskundigen in ons land zijn echter van oordeel, dat door de aanleg van een dergelijke dam het Zwin “nog meer en vlugger” zal verzanden. De uitbouw van de Zeebrugse voorhaven heeft de voorbije jaren eveneens geleid tot de forse aanwas van het strand in onze kusthaven. Hetzelfde dreigt nu te gebeuren met het Zwin op een moment dat men door het vergroten van het natuurgebied net probeert de verzanding terug te dringen. De bouw van een strekdam in Cadzand-Bad zal mogelijk alle geplande maatregelen bij het Zwin te niet doen. Deplecker stelt dat het gaat om een zeer belangrijk nieuw element dat aan het dossier van de Zwinuitbreiding moet worden toegevoegd. Hij vraagt dan ook de ontpoldering van de Zwinpolder uit te stellen tot er duidelijkheid verschaft wordt via studies. Knokke-Heist heeft verder nog opmerkingen geformuleerd over de impact van de geplande Cadzandse jachthaven op de mobiliteit in de Retranchement- en Hazegrasstraat. Om de MER-procedure op te kunnen starten heeft de stichting een Notitie “Reikwijdte en detailniveau voor een jachthaven in Cadzand-Bad” ingediend bij de bevoegde Nederlandse instanties. De volledige nota kan men hier downloaden.