26.1.12

Maatregelen rond Carnaval

In Knokke-Heist werd aan de gemeenteraad gevraagd om voor de periode van 19 tot 22 februari een “Bijzonder Nood- en Interventieplan” voor Carnaval 2012 goed te keuren. Daarin wordt volgens schepen Maxim Willems rekening gehouden “met alle mogelijke problemen”. Ondertussen werd ook het “Karrenreglement” aangepast. Dit reglement gaat over de algemene veiligheid en de brandveiligheid waaraan de praalwagens in de Carnavalstoet moeten voldoen. Op verzoek van de wagenbouwers wordt de toegelaten hoogte van de praalwagens evenwel naar boven aangepast. De carnavalkarren mogen vanaf nu maximaal 4,5 m hoog zijn. De hoogtebeperking heeft ondermeer te maken met de noodzaak om veilig de tramlijn te kunnen passeren.