24.1.12

Kiezen voor een waardig levenseinde

Op dinsdagavond 28 februari komt Manu Keirse in het CM-lokaal in Heist spreken over de manier waarop men de laatste fase van het leven vorm kan geven. Keirse is klinisch psycholoog en specialist in rouwverwerking. Hoe mensen leven en sterven is in de laatste halve eeuw drastisch veranderd. De toename aan kennis in de medische wereld en het gebruik van nieuwe technieken zoals reanimatie, experimentele chemotherapie, kunstmatige voeding, ... spelen daarbij een rol. Patiënten en hun omgeving hebben vaak een pak vragen. Manu Keirse gaat tijdens z’n uiteenzetting in op verschillende vragen zoals: Wat zijn de mogelijkheden op vlak van palliatieve zorg en euthanasie? Wat als je niet meer in staat bent om zelf te beslissen? Hoe weet je zeker dat je wil gerespecteerd wordt? Hoe je het best voorbereiden op het afscheid? Prof. Manu Keirse is psycholoog en hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij is auteur van verschillende boeken, waaronder het boek 'Later begint vandaag' waarin hij het belang van vroegtijdige zorgplanning benadrukt.


CM lokaal, Stadhuisstraat 32, Heist: dinsdag 28 februari om 19u30

Prijs: 3,00 euro; brochure ‘Zorgen voor morgen… samen kiezen voor een waardig levenseinde’ inbegrepen

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Bij Mantelzorg Ziekenzorg CM 050 44 03 19, Oude Burg 23, 8000 Brugge. E-mail: mantelzorg.zzwv@cm.be met melding inschrijving zorgen voor morgen of bij het Thuiszorgcentrum Brugge 050 33 44 96. E-mail: thuiszorgcentrum.brugge@cm.be