27.1.12

Beelden “Nieuwe Morgen” teruggeplaatst

In Knokke-Heist werden de drie kunstwerken die deel uitmaken van de reeks “Nieuwe Morgen” van Willy Ceysens (1929-2007) zijn met medewerking van de Technische Dienst teruggeplaatst op het Anna Bochplein aan de Meerlaan. Bij de heraanleg van de Meerlaan werden de beelden weggenomen en in een depot opgeslagen. In het najaar van 2011 kreeg de zoon van de overleden kunstenaar, Boud Ceysens, tevens kunstenaar, van de gemeente de opdracht de koperen sculpturen te herstellen. Dit werk is nu uitgevoerd. Meteen werd een derde sculptuur aan de reeks toegevoegd. De kunstwerken maken sinds 1973 als bruikleen al deel uit van het project Beelden in de Stad. De sculpturen zullen in de loop van de volgende maand aan het gemeentebestuur van Knokke-Heist worden geschonken. Meer info over de kunst in de openbare ruimten in Knokke-Heist vind je op de vernieuwde website www.beeldenindestad.be