7.9.07

Zwankendamme wordt geen tweede Doel

De Zeebrugse deelkern Zwankendamme, die verder ingesloten raakt door de uitbreiding van het spoor en de haven, wordt geen tweede Doel. Het havenbestuur en de stad Brugge beloven bijkomende maatregelen om de leefbaarheid te verzekeren. Volgend jaar start de bouw van een nieuw goederenstation voor de Zeebrugse haven. Daarvoor hebben de spoorwegen 11 hectare bijkomende grond nodig. De Zwankendammenaars zullen dan over een brug moeten rijden om hun dorp te verlaten en dat betekent ook een psychologische drempel. Aan de andere kant van het dorp komt op termijn een nieuw bedrijventerrein en daardoor zal het dorp ingesloten raken in het havengebied. Maar Zwankendamme, dat nog 750 inwoners telt, blijft bestaan en er komen maatregelen om een scenario zoals in Doel te vermijden. Om de leefbaarheid te verzekeren wordt onder meer een hoge groene berm aangelegd tussen het nieuwe goederenstation en de woonwijk. Er wordt ook geïnvesteerd in veilige fietsverbindingen. Zwankendamme werd destijds een woonkern door de bouw van een zogeheten "cité" waar mensen woonden die in de glasfabriek en de voormalige cokesfabriek werkten.